Pláště nabízíme dle požadavků

Střešní pláště nabízíme dle požadavku investora.

Skládaný plášť (2x tr. plech + tepelné izolace + parotěsná zábrana) nebo sendvičový panel s minerální nebo polyuretanovou výplní. Střešní konstrukce s povlakovou hydroizolací – PVC fólie nebo bitumenové asfaltové pásy s tuhou tepelnou izolací na nosném trapézovém plechu nebo železobetonové konstrukci.

Součástí dodávky střešní konstrukce jsou lemovací prvky, okapní svody a okapní žlaby/úžlabí; střechu lze doplnit odvětrávacími klapkami, světlíky nebo prosvětlovacími deskami ( u střech s krytinou z trapézového plechu ), v případě požadavku také RWA klapkami.

Sklon střechy: Dle požadavků investora a platných ČSN.