Dle požadavku investora

Ocelové konstrukce nabízíme dle požadavku investora.

Primární ocelovou konstrukci tvoří ocelové svařené I-profily proměnného průřezu, nebo příhradové konstrukce, které se kotví do spodní stavby ( patky/piloty); konkrétní typ je zvolen dle vhodnosti použití či konkrétního přání zákazníka. Veškeré spoje jsou šroubované, což umožňuje výstavbu i v zimním období. Sekundární konstrukci tvoří obvykle paždíky (vazničky), rámy pro výplně otvorů které jsou vyrobené ze za studena tvářených pozinkovaných profilů ve tvaru Z a C, nebo za tepla válcované profily I a U. Ztužení konstrukce pomocí zavětrovacích kruhových lan vysoké pevnosti nebo portálovými rámy.

Rozpětí nosných rámů: Obvykle od 15 do 80 m i bez vnitřních sloupů.

Modul nosných rámů: Obvykle od 5 od 11 m.