Společnost HT Steel zvítězila ve výběrovém řízení na dostavbu areálu společnosti DAKO v Praci u Brna. V měsíci říjnu budou zahájeny demoliční práce na stávajících budovách a budou taktéž zahájeny hrubé terénní práce na které naváže stavba železobetonové konstrukce. Nová hala bude mít cca 1 900 m2 a navýší tak kapacitu skladových a výrobních ploch pro společnost DAKO.