Společnost HT Steel zvítězila ve výběrovém řízení na dostavbu areálu společnosti DAKO v Praci u Brna. V měsíci říjnu budou zahájeny demoliční práce na stávajících budovách a budou taktéž zahájeny hrubé terénní práce na které naváže stavba železobetonové konstrukce. Nová hala bude mít cca 1 900 m2 a navýší tak kapacitu skladových a výrobních ploch pro společnost DAKO. V únoru jsme také zahájili přístavbu objektu I , kde probíhá výroba sociálních modulů pro odpočívky. Tato přístavba probíhá za plného provozu s chápavou trpělivostí objednatele. Celý objekt plánujeme dokončit do poloviny prázdnin 2022.